Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languageno

På kontrollpanelet finnes alle tilgjengelige valg for oppsett av systemet. Gå til kontrollpanelet ved å klikke på tannhjulet øverst til høyre på skjermen.Image Removed


Widget Connector
width1189
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=OFGBplvOMjc
height668


Note

Merk: Kontrollpanelet er kun tilgjengelig for systemadministratorer.


...